DOTACJE DO POMP CIEPŁA

 

Dotacja na Pompy ciepła !

Nie czekaj! Zadzwoń do nas już dziś!

+48 600 701 100

 

SZWEDZKA DOTACJA!
 

1 marca 2018 r. wystartowała promocja pomp ciepła NIBE pod hasłem „Szwedzka dotacja do pomp ciepła NIBE do 10 000 zł”. Promocja przeznaczona jest dla końcowych użytkowników, którzy zarejestrują się na stronie www.szwedzkadotacja.pl i dokonają zakupu pompy ciepła za pośrednictwem wybranej firmy instalacyjnej lub dystrybutora.

Promocja trwa do 31 maja 2018 r. lub do wyczerpania zapasów. Promocją objętych
jest łącznie 150 szt. gruntowych pomp ciepła NIBE i 150 szt. powietrznych pomp ciepła NIBE. Promocja polega na obniżeniu na czas jej trwania ceny katalogowej gruntowych pomp ciepła typu NIBE F1126, NIBE F1226, NIBE F1145, NIBE F1145 PC, NIBE F1245, NIBE F1245 PC, NIBE F1155, NIBE F1255, NIBE F1155 PC, NIBE F1255 PC oraz powietrznych pomp ciepła typu NIBE F2040, NIBE F2120, NIBE SPLIT w zestawie z jednostką zewnętrzną i wewnętrzną (AMS i HBS 05 lub AMS i HK 200S) o 4000,00 zł netto przez NIBE-BIAWAR Sp z o.o., przy czym w przypadku jednofunkcyjnych, gruntowych pomp ciepła tj. NIBE F1126, NIBE F1145, NIBE F1145 PC, NIBE F1155, NIBE F1155 PC oraz powietrznych pomp ciepła typu monoblok, tj. NIBE F2040, NIBE F2120, cena pompy ciepła zostanie obniżona pod warunkiem zakupu w/w urządzenia z centralą wewnętrzną (np. HK 200M, VVM) lub zbiornikiem ciepłej wody użytkowej marki NIBE lub zbiornikiem buforowym marki NIBE.

Jeżeli razem z w/w pompą ciepła nastąpi zakup rekuperatora NIBE ERS lub ECO jego cena zostanie obniżona o 1000zł netto. Jeżeli razem z w/w pompą ciepła nastąpi zakup zestawu fotowoltaicznego NIBE PV, jego cena zostanie obniżona o 4000zł netto. Jeżeli razem z w/w pompą ciepła nastąpi zakup rekuperatora i zestawu fotowoltaicznego NIBE PV, to ich cena zostanie obniżona łącznie o 5000 zł.

U wybranych Autoryzowanych Instalatorów pomp ciepła NIBE, biorących udział w Promocji, końcowy użytkownik będzie mógł kupić w/w pompę ciepła w cenie obniżonej o 5000 zł netto, przy zachowaniu pozostałych warunków promocji. Lista wybranych Autoryzowanych Instalatorów pomp ciepła NIBE, biorących udział w promocji, dostępna będzie na www.szwedzkadotacja.pl lub pod nr tel. 85 662 84 90. Uczestnik Promocji ma możliwość sprawdzenia aktualnej ilości pomp ciepła objętych promocją na stronie internetowej www.szwedzkadotacja.pl. O uzyskaniu dotacji na zakup produktów objętych promocją decyduje kolejność zakupu pomp ciepła.

Na liście Autoryzowanych Instalatorów pomp ciepła NIBE znaleźć można oczywiście firmę Skandia Group Polska Sp. z o.o. Zachęcamy do skorzystania z promocji i polecamy swoje usługi. Zapraszamy do kontaktu.

 

 

 

 

---

DOFINANSOWANIE - 2014-2022 – program na 800 mln

 

 

Co?

- zakup i montaż nowych instalacji i mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej lub ciepła

 

Dla kogo?

- budynki mieszkalne jednorodzinne lub wielorodzinne

- wymiana istniejacych instalacji na bardziej efektywne i przyjazne środowisku

Więcej informacji:

„Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 2) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii"

·         ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2

·         zwiększenie produkcji energii z odnawialnych źródeł

·         zakup i montaż małych instalacji lub mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, do produkcji energii elektrycznej lub ciepła

·         dla osób fizycznych oraz wspólnot lub spółdzielni mieszkaniowych.

„Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 3) Dopłaty na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na zakup i montaż kolektorów słonecznych dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych".

Treść programu priorytetowego:

system_prosument_19.12.2016.pdf

Dofinansowanie obejmuje:

·         zakup i montaż nowych instalacji i mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej lub ciepła, dla potrzeb budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wielorodzinnych, w tym dla wymiany istniejących instalacji na bardziej efektywne i przyjazne środowisku.

Dla:

·         osób fizycznych

·         spółdzielni mieszkaniowych

·         wspólnot mieszkaniowych

·         jednostek samorządu terytorialnego

Finansowane są instalacje do produkcji energii elektrycznej lub ciepła wykorzystujące:

 • źródła ciepła opalane biomasą, pompy ciepła oraz kolektory słoneczne o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt,
 • systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe, oraz układy mikrokogeneracyjne (w tym mikrobiogazownie) o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe.

Podstawowe zasady udzielania dofinansowania:

 • pożyczka/kredyt preferencyjny wraz z dotacją łącznie do 100% kosztów kwalifikowanych instalacji,
 • dotacja w wysokości 20% lub 40% dofinansowania (15% lub 30% po 2016 r.),
 • maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych 100 tys. zł - 500 tys. zł, w zależności od rodzaju beneficjenta i przedsięwzięcia,
 • określony maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany dla każdego rodzaju instalacji,
 • oprocentowanie pożyczki/kredytu: 1%,
 • maksymalny okres finansowania pożyczką/kredytem: 15 lat,
 • wykluczenie możliwości uzyskania dofinansowania kosztów przedsięwzięcia z innych środków publicznych.

W przypadku instalacji o mocy 0-10 kW służących do produkcji energii elektrycznej, podłączanych do sieci dystrybucyjnej, w których wytworzenie energii elektrycznej i po raz pierwszy wprowadzenie do sieci nastąpi po 01/01/2016, jednoczesne skorzystanie z:

 • dofinansowania z NFOŚiGW oraz
 • cen stałych, o których mowa w art. 41 ust. 10 i 15 Ustawy o odnawialnych źródłach energii z dnia 20 lutego 2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 478),

mogłoby skutkować przekroczeniem dopuszczalnej pomocy publicznej. W związku z tym inwestor, który otrzyma dofinansowanie z programu, nie będzie mógł korzystać z ww. cen stałych. Nadwyżki energii będą mogły być sprzedawane do sieci po cenie rynkowej, zgodnie z art. 41 ust. 8 ww. Ustawy. Inwestor będzie mógł też korzystać z bilansowania półrocznego (net-metering), o którym mowa w art. 41 ust. 14 ww. Ustawy.

Program jest wdrażany na trzy sposoby:
a) dla jednostek samorządu terytorialnego (jst) lub ich związków lub ich stowarzyszeń oraz spółek prawa handlowego ze 100% udziałem jst:

 • pożyczki wraz z dotacjami dla jst,
 • wybór osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych lub spółdzielni mieszkaniowych (dysponujących lub zarządzających budynkami wskazanymi do zainstalowania małych lub mikroinstalacji OZE) należy do jst,
 • nabór wniosków od jst w trybie ciągłym, prowadzony przez NFOŚiGW,
 • kwota pożyczki wraz z dotacją ≥ 200 tys. zł.

b) za pośrednictwem banków:

 • środki udostępnione bankom, z przeznaczeniem na udzielanie kredytów bankowych łącznie z dotacjami,
 • nabór wniosków od osób fizycznych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, w trybie ciągłym, prowadzony przez banki.

c) za pośrednictwem WFOŚiGW:

prosument@nfosigw.gov.pl

 

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.